Περιοδικός έλεγχος ανελκυστήρα

iStock-527746545

Περιοδικός έλεγχος ανελκυστήρα καλείται ο έλεγχος σε υφιστάμενο ανελκυστήρα ο οποίος ήδη χρησιμοποιείται και εξυπηρετεί ανάγκες ανύψωσης, μεταφοράς προσώπων, φορτίων. Ο περιοδικός (επαν)έλεγχος των ανελκυστήρων είναι υποχρεωτικός σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (ΦΕΚ 2604/Β/2008). Οι υφιστάμενοι ανελκυστήρες πρέπει με ενέργειες των ιδιοκτητών ή των διαχειριστών των κτιρίων όπου βρίσκονται, να (επαν)ελέγχονται περιοδικά, σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα από 1 έως 6 χρόνια ανάλογα με τη χρήση (κατοικία, επιχείρηση, ξενοδοχείο, δημόσιος χώρος για ευρύ κοινό) του κτιρίου στο οποίο βρίσκονται.