ISO 9001: 2015
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

iStock-886503596

Το ISO 9001 είναι διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και περιγράφει ένα μοντέλο διοίκησης με στόχο την προσδοκώμενη ποιότητα στα παρεχόμενα προϊόντα / υπηρεσίες και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και της νομοθεσίας.

Το ISO 9001 μπορεί να εφαρμοστεί από όλους τους οργανισμούς (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) ανεξαρτήτως από το μέγεθος και το είδος δραστηριότητας.

Το ISO 9001 ακολουθεί τη Δομή Υψηλού Επιπέδου (Annex SL), γεγονός που διευκολύνει την ενσωμάτωση του σε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης μαζί με άλλα πρότυπα.

Τα οφέλη από την πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας παρουσιάζονται ενδεικτικά παρακάτω:

 • Βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού, μέσω της βελτίωσης των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, και ενίσχυση της εμπορικής ικανότητας.
 • Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης του οργανισμού.
 • Μείωση του παραγωγικού κόστους λόγω βελτιστοποίησης της διαχείρισης των πόρων και του χρόνου.
 • Συμμόρφωση του οργανισμού με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν τη δραστηριότητά του.
 • Διαχείριση των εντοπισμένων κινδύνων και μη συμμορφώσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία του οργανισμού.
 • Αύξηση της αξιοπιστίας του οργανισμού και ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών.
 • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά, είσοδος σε διαγωνισμούς.
 • Απόκτηση εργαλείου marketing.

Αξιολόγηση του Συστήματος Διαχείρισης

 • Η αρχική αξιολόγηση του Συστήματος Διαχείρισης πραγματοποιείται σε 2 στάδια (1ο στάδιο: έλεγχος τεκμηρίωσης του Συστήματος, 2ο στάδιο: έλεγχος εφαρμογής του Συστήματος).
 • Η διάρκεια της ισχύος του πιστοποιητικού είναι τριετής.
 • Κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού διενεργούνται ετησίως επιθεωρήσεις επιτήρησης (2) για την επιβεβαίωση της απρόσκοπτης εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης.
 • Η ανανέωση της πιστοποίησης επιτυγχάνεται με την εκ νέου αξιολόγηση του Συστήματος Διαχείρισης πριν την λήξη του ισχύοντος πιστοποιητικού.

Η αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης και χορήγησης πιστοποιητικού παρουσιάζεται στον Κανονισμό Πιστοποίησης της ERGOCERT HELLAS A.E..