ISO 45001:2018
Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

iStock-516988096

Το ISO 45001 είναι διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας & της Ασφάλειας στην Εργασία.

Το Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία δύναται να εφαρμοστεί σε κάθε οργανισμό ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον τύπο και τη φύση του, από μικρούς οργανισμούς χαμηλής επικινδυνότητας έως και μεγάλους με σοβαρή επικινδυνότητα και πολυπλοκότητα διεργασιών.

Το πρότυπο ISO 45001 ακολουθεί τη Δομή Υψηλού Επιπέδου (Annex SL) άλλων προτύπων ISO, όπως το ISO 9001 και το ISO 14001, γεγονός που διευκολύνει την ενσωμάτωση αυτών των προτύπων.

Η εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία κατά ISO 45001 επιτρέπει στον οργανισμό να βελτιώσει την απόδοση του στους τομείς των εργασιακών κινδύνων και της εργασιακής ασφάλειας μέσω:

 • καθιέρωσης διαδικασιών που λαμβάνουν υπόψη τους εργασιακούς κινδύνους, τις δυνατότητες βελτίωσης και τις νομικές και άλλες απαιτήσεις,
 • προσδιορισμού των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του οργανισμού επιδιώκοντας την εξάλειψή τους ή τη διενέργεια ελέγχων για την μείωση των επιπτώσεών τους,
 • ενεργής συμμετοχής των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας,
 • αξιολόγησης των επιδόσεων του Συστήματος με στόχο την βελτίωσή του μέσω κατάλληλων ενεργειών.

Τα οφέλη από την πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία κατά ISO 45001 συνοψίζονται παρακάτω:

 • Παροχή ασφαλούς και υγειούς περιβάλλοντος εργασίας.
 • Συμμόρφωση του οργανισμού με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Μείωση του αριθμού, της έκτασης και της σοβαρότητας των εργασιακών συμβάντων / ατυχημάτων με παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητας του οργανισμού.
 • Πρόληψη και ετοιμότητα στην διαχείριση συμβάντων.
 • Δημιουργία κουλτούρας υγείας και ασφάλειας στην ηγεσία και στο προσωπικό.
 • Βελτιωμένο ηθικό του προσωπικού.
 • Βελτίωση της φήμης του οργανισμού μέσω της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας.
 • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.

Αξιολόγηση του Συστήματος Διαχείρισης

 • Η αρχική αξιολόγηση του Συστήματος Διαχείρισης πραγματοποιείται σε 2 στάδια (1ο στάδιο: έλεγχος τεκμηρίωσης του Συστήματος, 2ο στάδιο: έλεγχος εφαρμογής του Συστήματος).
 • Η διάρκεια της ισχύος του πιστοποιητικού είναι τριετής.
 • Κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού διενεργούνται ετησίως επιθεωρήσεις επιτήρησης (2) για την επιβεβαίωση της απρόσκοπτης εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης.
 • Η ανανέωση της πιστοποίησης επιτυγχάνεται με την εκ νέου αξιολόγηση του Συστήματος Διαχείρισης πριν την λήξη του ισχύοντος πιστοποιητικού.

Η αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης και χορήγησης πιστοποιητικού παρουσιάζεται στον Κανονισμό Πιστοποίησης της ERGOCERT HELLAS A.E