Επιθεώρηση - Πιστοποίηση / Σήμανση CE

Heat exchangers in a refinery. The equipment for oil refining

Εξοπλισμός υπό πίεση

Δίκτυα Φυσικού Αερίου
(Υψηλής, Μέσης, Χαμηλής Πίεσης)

Συγκολλήσεις

Πρατήρια Φυσικού Αερίου

Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας

Συνεργεία Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων

Ανυψωτικά Μηχανήματα

Ανελκυστήρες

Κυλιόμενες κλίμακες / Διάδρομοι

Παιδικές Χαρές/ Παιδότοποι/Μπασκέτες

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις

Δεξαμενές Υγρών Καυσίμων
(εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών)