Εκπαιδεύσεις

iStock-1162524696

Η ERGOCERT HELLAS A.E. διαθέτοντας υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία στα Συστήματα Διαχείρισης και σε συνεργασία με έμπειρους και καταρτισμένους εισηγητές (επικεφαλής επιθεωρητές και ελεγκτές) παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης στις κατηγορίες:

  • Σεμινάρια κατανόησης των απαιτήσεων των Συστημάτων Διαχείρισης
  • Σεμινάρια για εσωτερικούς επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης
  • Σεμινάρια εξειδικευμένα για τον βιομηχανικό και ενεργειακό τομέα

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της ERGOCERT HELLAS A.E. είναι δυναμικά και μπορούν να προσαρμοστούν στις εκάστοτε ανάγκες των εκπαιδευομένων.

Όλα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια δύναται να διεξαχθούν διαδικτυακά και δια ζώσης σε ολιγομελή τμήματα.