Δίκτυα Φυσικού Αερίου
(Υψηλής, Μέσης, Χαμηλής Πίεσης)

1123

Αρχικός και περιοδικός έλεγχος σε Συστήματα Μεταφοράς
Δικτύων Φ.Α. υψηλής πίεσης
(PS > 16 BAR) 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12327,  ΕΛΟΤ ΕΝ 12186, ΕΛΟΤ ΕΝ 1594,
ΕΛΟΤ ΕΝ 12732+Α1, DVGW G-469, ΦΕΚ 603/Β/2012

Αφορά σε Χερσαία Συστήματα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου με μέγιστη πίεση λειτουργίας άνω των 16 bar σύμφωνα με το ΦΕΚ 603/Β/2012 και το πρότυπο ΕΝ 1594.

Βασικές αρχές για την επιλογή της όδευσης: Η ασφάλεια (κατοικημένες περιοχές), οι τεχνικοί και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες (ενεργά σεισμικά ρήγματα).

Οι συγκολλήσεις υποβάλλονται σε μη καταστροφικούς ελέγχους (RI, UT: Phased Array Transducers& Time of Flight Diffraction, PT& MT) και αξιολογούνται κατά 100% σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ12732.

Ο αγωγός δοκιμάζεται υδραυλικά κατά DVGW G469 B2.

Έλεγχος κατασκευής δικτύων Φυσικού Αερίου
ΦΕΚ 603/Β/2012 – ΦΕΚ 1552/Β/2006 – ΦΕΚ 1810/Β/2006 – ΦΕΚ 1712/Β/2006
ΦΕΚ 1530/Β/2006 – ΦΕΚ 1730/Β/2005 – ΦΕΚ 976/Β/2012

Η ERGOCERT HELLAS A.E. είναι διαπιστευμένη από το Ε.ΣΥ.Δ. σχετικά με την επιθεώρηση και πιστοποίηση δικτύων και υλικών φυσικού αερίου σε εφαρμογές χαμηλής, μέσης και υψηλής πίεσης λειτουργίας. Διαθέτει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία έχοντας διεκπεραιώσει έργα σε συνεργασία με τους φορείς διανομής αερίου της ελληνικής επικράτειας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΕΔΑ, ΔΕΠΑ). Συμβάλλει ενεργά στην ορθή διαμόρφωση του Προγράμματος Ελέγχου & Δοκιμών του έργου, επιβεβαιώνοντας την ασφαλή κατασκευή των δικτύων και υλικών φυσικού αερίου.

Έλεγχος κατασκευής εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/68/ΕΕ (PED)

H πιστοποίηση της αρχικής κατασκευής καθώς και ο περιοδικός έλεγχος των εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου είναι υποχρεωτικός σύμφωνα με διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. Η ERGOCERT HELLAS Α.Ε. μπορεί να αναλάβει κάθε έλεγχο στην κατασκευή εγκαταστάσεων Φ.Α.