Δεξαμενές Υγρών Καυσίμων
(εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών)

Αρχικός και περιοδικός έλεγχος σε Δεξαμενές Υγρών Καυσίμων

 ΕΛΟΤ ΕΝ 12285-01, ΕΛΟΤ ΕΝ 12285-02, API 653, API 650

 

πιστοποίηση της αρχικής κατασκευής καθώς και ο περιοδικός έλεγχος υφιστάμενων δεξαμενών αποθήκευσης υγρού καυσίμου είναι υποχρεωτικός σύμφωνα με διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και πραγματοποιείται σύμφωνα με Ευρωπαϊκά και Αμερικάνικα Πρότυπα Ελέγχου. Η ERGOCERT HELLAS Α.Ε. αναλαμβάνει τους ελέγχους δεξαμενών που τοποθετούνται για υπέργεια ή υπόγεια χρήση.